Forhåndslast

Legger til <link rel=preload> til fontawesome-webfont.woff2 for å øke nettstedets hastighet
Hvordan laster jeg inn en Fontwesome Webfont på forhånd?Hvor legger jeg link rel preload i Wordpress?Hvordan implementeres rel preload?Hvordan laster ...
Begrens tilpasset fontfil med rel = “preload”
Hvordan laster jeg inn en tilpasset skrift på forhånd?Bør du forhåndslaste skrifttyper?Hvordan laster jeg inn en skrift i CSS på forhånd?Hvor legger j...
Hvordan legge til en HTML <rel=preload> tag til overskriften?
Hvordan laster du inn en fil i HTML på forhånd?Hva er forhåndslast i link rel?Kan jeg bruke rel preload?Hvor legger jeg link rel preload i WordPress?H...