Produkt

wc_get_template_part ('content', 'product') | Hvor ligger denne filen?

wc_get_template_part ('content', 'product') | Hvor ligger denne filen?

Når den brukes inne i produktsløyfen, kalles malfilen som heter: wc_get_template_part ('content', 'product'); er innhold. php i woocommerce plugin-mappen > maler undermappe (Ta en titt på koden på HER).

Permalink navigerer ikke til innlegg (endrer bare url)
Hvordan endrer jeg permalinken til et innlegg?Hva skjer hvis jeg endrer permalinkstrukturen?Er en permalink det samme som en URL?Kan du endre permalin...
Enkelts produktside viser ikke pris
Hvordan viser jeg produktprisen i WooCommerce?Hvordan endrer jeg prisen på et produkt i WooCommerce?Hvordan viser du pris på WordPress?Hvordan sjekker...
Hvordan tilordne en sidefelt til en Wordpress-side når ingen var der før
Hvordan legger jeg til et sidefelt på WordPress-siden min?Hvordan får jeg sidefeltet til å vises på hver side i WordPress?Hvordan lager jeg et venstre...