X-frame-alternativer

WP nektet å vise 'URL' i en ramme fordi den satte 'X-Frame-Options' til 'sameorigin'
Hvordan fikser jeg i en ramme fordi den setter X-Frame-alternativer til Sameorigin?Hvordan fikser jeg X-Frame-alternativer som er nektet?Hvordan endre...