Wordfence

Kan ikke oppdatere WordFence-alternativer, slette data manuelt
Hvordan oppdaterer jeg Wordfence manuelt? Hvordan sletter jeg Wordfence helt? Hvorfor blir jeg blokkert av Wordfence? Kan jeg slette Wflogs? Hvordan o...