Wordfence

Kan ikke oppdatere WordFence-alternativer, slette data manuelt
Hvordan oppdaterer jeg Wordfence manuelt?Hvordan sletter jeg Wordfence helt?Hvorfor blir jeg blokkert av Wordfence?Kan jeg slette Wflogs?Hvordan oppda...