Nettsteder

Hjemmesiden lastes ikke inn, der andre sider vises på nettstedet
Hvorfor laster noen nettsteder opp, og andre ikke? Hvordan fikser jeg noen nettsteder som ikke lastes inn? Hvorfor lastes ikke noen av nettstedene min...
Når du klikker på startside fra en hvilken som helst annen side, går den til IP-adresse og nettstedet mitt lastes ikke inn
Hvorfor laster noen nettsteder opp, og andre ikke? Kan ikke koble til Internett, men har nettsteder? Hvorfor lastes ikke enkelte nettsteder inn? Hvord...