Utsikt

Lage en visning mot løpende spørringshastighet, sikkerhet?
Søker raskere på en visning? Er visning raskere enn spørring mysql? Er visninger raskere enn å bli med? Hvordan fremskynder jeg en SQL-visning? Som er...