Utsikt

Lage en visning mot løpende spørringshastighet, sikkerhet?
Søker raskere på en visning?Er visning raskere enn spørring mysql?Er visninger raskere enn å bli med?Hvordan fremskynder jeg en SQL-visning?Som er ras...