Urltopostid

Få innlegg / side-ID fra ACF Link-feltet
Du kan få ID for et innlegg fra en URL med url_to_postid () . Bare send den URL-en for å få ID-en tilbake $ link = get_sub_field ('offer_link'); $ id ...