Opplastinger

Hvordan beskytte en privat mappe i opplastingsmappen hvis bruker ikke er logget inn?
Hvordan beskytter jeg opplastningene mine hvis brukeren ikke er logget inn?Hvordan stopper jeg tilgangen til wp-innholdsopplastingsmappen?Hvordan besk...
Hvordan blokkere tilgang til en mappe inne i wp-innhold for ikke-påloggede brukere?
Hvordan beskytter jeg WordPress-opplastningene mine hvis brukeren ikke er logget inn?Hvordan stopper jeg tilgangen til wp-innholdsopplastingsmappen?Hv...