Oppdateringer

Slik slår du av automatiske oppdateringer av WordPress-kjernen
For å slå av automatiske oppdateringer for WordPress-kjernen, trenger du bare å legge til følgende kode i wp-config. php-fil: definere ('WP_AUTO_UPDAT...
Se etter sikkerhetsoppdateringer
For å se etter oppdateringer manuelt, åpne Kontrollpanel, klikk 'System og sikkerhet' og deretter 'Windows Update'. I venstre rute klikker du på 'Se e...
Jeg bør aktivere automatiske oppdateringer?
Hva betyr automatiske oppdateringer?Skal jeg slå av automatiske oppdateringer?Bør jeg aktivere automatiske oppdateringer WordPress?Skal jeg automatisk...
Forhindrer at et plugin oppdateres
Du må gå til Dashboard »Oppdateringssiden og klikke på 'Plugins' -fanen. Der vil du se en liste over alle installerte plugins på WordPress-siden din. ...