Unicode

Få ?? for unicode-tegn
Hvordan får jeg en Unicode-karakter?Hvordan får jeg Unicode til et tegn i python?Hva er Unicode-verdien til et tegn?Hva er et Unicode-tegneksempel?Hvo...