Oversettere

Hvordan bli oversetter på WordPress.org?
Hvordan oversetter jeg WordPress? Trenger du kvalifikasjoner for å være oversetter? Hvordan starter jeg en karriere innen oversettelse? Hva er GlotPre...