Overføre

Er det mulig å migrere et wordpress-nettsted til en annen wordpress-konto?
Flytt musen over nettstedet du vil overføre, og klikk på koblingen Overfør blogg som vises. Du vil bare se muligheten til å overføre et nettsted hvis ...