Tidsstempel

Er en MySQL DATETIME- eller TIMESTAMP-verdi hentet gjennom $ wpdb i UTC?
Skal jeg bruke datetime eller tidsstempel MySQL?Hva er forskjellen mellom tidsstempel og datetime i MySQL?Hvordan lagrer MySQL datetid?Hva er de vikti...
Hvordan oversette tidsstempel?
Hvordan dekoder jeg et tidsstempel?Hvordan konverterer jeg et tidsstempel?Hvordan konverterer du tidsstempler til minutter?Hvordan endrer du et 13-sif...