Sortering

Hvordan omdefinere sortering av produktkategorier etter menu_order?
Hvordan endrer jeg sorteringsrekkefølgen i WooCommerce?Hvordan endrer jeg standard sorteringsprodukt i WooCommerce?Hvordan sorterer jeg kategorier i W...