Sass

Er det noen advarsler for å samle alle temaets SCSS i stilen.css-fil i temaroten?
Hvordan kompilerer jeg SCSS til CSS i WordPress?Hvordan kompilerer jeg mindre til CSS i Visual Studio?Hvordan kompilerer jeg en SCSS-fil i Visual Stud...