Løping

Langvarige spørsmål
Langvarige spørsmål er funnet i planbufferen. Dette kan være ETL, rapporter eller andre spørsmål som skal vare lenge. Eller det kan være at noen søker...