Komme tilbake

Tilpasset sluttpunkt som returnerer en xml
CAN REST API returnerer XML?Hvordan returnerer jeg et svar i XML?Er XML bedre enn JSON?Bør REST API alltid returnere JSON?Hvordan returnerer jeg XML i...
Gå tilbake i stedet for ekko
Du bruker kun ekko når du vil skrive ut noe på skjermen eller innenfor markeringen i.e tekst på skjermen, sti til et bilde eller tittel på toppen av e...