Regex

søk og erstatt med regex
Finn og erstatt tekst ved å bruke regulære uttrykkTrykk Ctrl + R for å åpne ruten for søk og erstatte. ... Skriv inn en søkestreng i det øverste felte...