Redis

Hvordan cache for miljø for flere servere? Memcached, Redis eller annet?
Hvorfor Redis cache er bedre enn memcache?Kan jeg bruke både Redis og Memcached?Skal jeg bruke memcached eller Redis?Hva er forskjellen mellom Memcach...