Ekte

hvor er reelle verdier av variabler?
Hva er en reell variabel i matematikk?Hvordan finner du den virkelige verdien av en funksjon?Hva er en reell tallvariabel?Hva er reelle verdsatte data...