Readme

Hva er stabil tag i WordPress-plugin-readme-fil
Den stabile koden forteller WordPress hvilken versjon av programtillegget som skal vises i katalogen. Dette skal være i numerisk format, noe som er my...