Tilfeldig

sortere varer etter tilfeldighet
Hvordan sorterer jeg tilfeldig en liste?Hvordan ordner jeg filer i tilfeldig rekkefølge?Hvordan sorterer du en rekke tilfeldig?Hvordan sorterer jeg ti...