Spørsmål

Hva er den beste måten å gjøre dette på? [lukket]
Hva er eksempler på lukkede spørsmål?Hva er lukket spørsmål Eksempel?Hvordan skriver du et lukket spørsmål?Hva er åpne og lukkede spørsmål?Hvorfor er ...