Programmering

funksjoner vil ikke utløses etter at jeg konverterte koden min fra prosedyrekode til OOP
Er prosessuell programmering dårlig? Hvorfor prosessuell programmering er dårlig? Hvorfor prosessuell programmering er bedre enn OOP? Er objektoriente...