Posisjon

Hvordan kan jeg bruke z-index til å stable ett bilde på et annet?
Hvordan stabler du Z-indeksen?Hvordan stabler du elementer oppå hverandre?Hvordan lager jeg en stablingskontekst?Fungerer Z-Index med posisjonsrelater...