Uttrykk

hva er forskjellen mellom disse farene?
Hva er forskjellen mellom disse??Hva er 5 eksempler på setninger?Hva er forskjellen mellom en setning?Hva er et annet ord for disse?Hva er 10 setnings...