Avventer

Hvis du klikker på Lagre / Publiser, endre innleggsstatus til Venter på gjennomgang i stedet for Publiser
Hva betyr vurdering som venter??Hva betyr ventende gjennomgang på WordPress?Hvordan publiserer jeg et ventende innlegg på WordPress?Hvordan lagrer jeg...