Avventer

Hvis du klikker på Lagre / Publiser, endre innleggsstatus til Venter på gjennomgang i stedet for Publiser
Hva betyr vurdering som venter?? Hva betyr ventende gjennomgang på WordPress? Hvordan publiserer jeg et ventende innlegg på WordPress? Hvordan lagrer ...