Passord

Kan vi lagre passord i uten å bli hashing?
Bør passord være kryptert eller hash?Hvordan passord skal lagres?Hvorfor skal du ikke lagre passord i kryptert format?Hvilken algoritme som er best fo...
Hvordan fjerne eller deaktivere “Programpassord” i WordPress
Deaktiver passordet for applikasjonspassord bruker en kode med for å deaktivere funksjonen for applikasjonspassordet: add_filter ('wp_is_application_p...