Gjenstand

Hvordan kan jeg få brukerdata til et javascript-objekt?
Hvordan finner du dataene til et objekt?Hvordan lagrer JavaScript data i et dataobjekt?Hva er objekt i JavaScript?Hvordan legger du til en eiendom til...
Hva betyr prøver å få eiendom til ikke-objekt i ...?
Feilen oppstår når du prøver å få tilgang til en eiendom til et objekt som ikke er et objekt. I dette tilfellet har du ikke tilgang til eiendommen, et...