Varsler

Når innleggene er registrert som utkast, får jeg 2 varsler til e-postadressen min. Egentlig skulle jeg få 1 varsel
Hvordan slutter jeg å få dupliserte e-postvarsler? Hvordan får jeg varsler fra en e-postadresse? Hvordan slutter jeg å motta varsler fra en side jeg a...
jeg trenger varsel på en bestemt side i wordpress
Hvordan setter jeg opp varsler i WordPress? Hvordan ser jeg på WordPress-varsler? Hvordan slår jeg av varsler på WordPress? Hvordan får jeg e-postvars...
Slik deaktiverer du send e-postvarsling nye kommentarer for noen innlegg
Hvordan slår jeg av varsler om kommentarer? Hvordan slår jeg av e-postvarsler fra WordPress-kommentarer? Hvordan slår jeg av kommentarvarsler i Word? ...
Hvordan deaktiverer jeg e-postmeldinger for diskusjonsvarsler til oss når en kommentar er “godkjent”, og når en adiministrator svarer?
Hvordan endrer jeg kommentarinnstillinger i WordPress? Hvordan slår jeg av kommentarvarsler på WordPress? Hvordan slår jeg av varsler om kommentarer? ...
Abonnent får flere varsler for nye kommentarer
Hvordan slår jeg av varsler om kommentarer? Får Youtubere beskjed når du kommenterer? Hvordan avslutter jeg abonnementet på YouTube-kommentarer? Hvord...
Inkluder innlegg etter Wordpress - e-postvarsling
Hvordan legger jeg til e-postvarsler til WordPress? Hvordan setter jeg opp varsler på WordPress? Hvordan endrer jeg e-postvarsler i WordPress? Hvordan...