Migrasjon

Problemer med serveroverføring
Hvis overgangsprosessen håndteres dårlig - og dessverre ofte er det - kan en migrasjon forårsake mer skade enn godt. Utvidet eller ikke-planlagt nedet...