Merket avkrysningsrute

Legg til javascript for å få verdien av avkrysningsruten eller velg ruten
Du kan også bruke koden nedenfor for å få alle merkede avmerkingsboksverdier.<manus>dokument.getElementById ('btn').onclick = funksjon () var ma...