Mariadb

MariaDB som en backend-database
Hvilken type database er MariaDB?Er MySQL brukt i backend?Hvor brukes Maria DB?Hva er hovedtrekkene til Maria DB?Bruker Google MariaDB?Er MariaDB en g...