Lokal vert

Side 404 Feil på Localhost
Hvordan fikser jeg localhost 404-feil?Hvordan fikser jeg lokalhostfeil?Hvordan løser jeg HTTP-feil 404 i WAMP-server for localhost for PHP og Mysql?Hv...