Liker

Få brukere som liker innlegget
Hvordan får du en liste over folk som likte et innlegg?Hvem likte innlegget mitt på Instagram?Hvordan får jeg en Like-telling på Facebook API?Hvorfor ...