Tillatelse

Opprett plugin med tredjeparts MIT-lisenskode
Kan jeg bruke kode fra MIT-lisens? Kan jeg endre kode med MIT-lisens? Kan jeg bruke MIT-lisens i proprietær programvare? Hvordan får jeg MIT-lisenskod...