Tillatelse

Opprett plugin med tredjeparts MIT-lisenskode
Kan jeg bruke kode fra MIT-lisens?Kan jeg endre kode med MIT-lisens?Kan jeg bruke MIT-lisens i proprietær programvare?Hvordan får jeg MIT-lisenskoden?...