Hjemmeside

Still inn hjemmesiden automatisk
Hvordan angir jeg Google som startsiden min automatisk?Hvordan angir jeg standardsiden?Hvordan endrer jeg standard startsiden i Windows 10?Hvordan får...