Besteforeldre

Grandchild Term Things Grandfather Term is It's Parent
Hva besteforeldre betyr for barnebarn? Hva kaller du besteforeldrene dine foreldre? Er besteforeldrene mor eller far? Hva er forholdet mellom bestefor...