Besteforeldre

Grandchild Term Things Grandfather Term is It's Parent
Hva besteforeldre betyr for barnebarn?Hva kaller du besteforeldrene dine foreldre?Er besteforeldrene mor eller far?Hva er forholdet mellom besteforeld...