Finne

Hvordan finne filstien i Wordpress?
WordPress. Hvordan finne filplassering (full sti) ved hjelp av mediebiblioteketSom et eksempel vil vi prøve å finne filplasseringen for dette bildet (...
Hvordan vet jeg klassen eller ID-en for temaet mitt?
Hvordan finner jeg WordPress-klassen min?Hvordan finner jeg side-ID?Hvordan finner jeg HTML-ID-en til en side?Hvordan finner jeg CSS-klassen min i Wor...
Finne den opprinnelige påloggingsinformasjonen i databasen
Hvordan finner jeg databasens brukernavn og passord?Hvordan finner jeg MySQL brukernavn og passord?Hvordan finner jeg brukernavnet og passordet mitt?H...