Docker

Skal jeg bruke docker i wordpress-produksjon?
Skal jeg bruke Docker for WordPress? Bør Docker brukes i produksjonen? Hvordan lager jeg en container i WordPress? Er det trygt å kjøre Docker som roo...
Docker Plugin Development
Hva er Docker-plugins? Hva er bruken av Docker Plugin? Kan Docker brukes til utvikling? Hva er et volumtillegg? Hva er docker i Jenkins? Hva er docker...
Hvordan eksporterer jeg databasen fra docker
Hvordan eksporterer jeg data fra en Docker-container? Hvordan tar jeg sikkerhetskopi av en dockerdatabase? Hvordan eksporterer jeg fra Dockerfile? Hvo...
Databasetilgang ved hjelp av docker
Hvordan kjører jeg en database i Docker-container? Er Docker bra for database? Hvordan får jeg tilgang til Docker-databasen? Hvordan kobler jeg til en...
Fjern gamle bilder, råd?
Hvordan sletter jeg alle ubrukte bilder? Hvordan kan jeg slette bildet mitt fra Google-søk? Hvordan rydder jeg opp gamle dockerbilder? Hvordan fjerner...
docker på windows 10 med VVV [lukket]
Hvorfor fungerer ikke docker Windows 10? Kan jeg kjøre Docker på WSL? Hvordan oppgraderer jeg Docker-skrivebordet mitt? Fungerer Docker Desktop med Wi...