Databaser

Vis innhold fra databasen
Hvordan ser jeg på innholdet i en database?Hvordan ser jeg på innholdet i en MySQL-database?Hvordan viser data fra databasen i HTML?Hvordan viser du i...