Kunne

Kan jeg dele en stor wp_postmeta-tabell på tvers av forskjellige databaser eller servere?
Nei. Dette er ikke praktisk mulig først og fremst fordi det ikke er noe enkelt grensesnitt til denne tabellen der du kan implementere funksjonaliteten...