Komponent

Kommunikasjon mellom komponenter
en komponent kan brukes i en annen komponent, og dermed skape et komponenthierarki. komponenten som brukes i en annen komponent, er kjent som underord...
Det er mulig å sende en referanse til FormTokenField fra overordnet komponent ved hjelp av forwardRef?
Hvordan overfører du ref til barneklassen? Hvordan bruker du forwardRef i funksjonelle komponenter? Hvordan overfører du ref fra barn til foreldre? Ka...
Overføring av tilstand fra underordnet komponent til overordnet komponent i en Gutenberg sidefelt
Hvordan overfører du tilstand fra underordnet komponent til overordnet komponent? Hvordan oppdaterer du tilstanden til overordnet komponent fra undero...