Komponent

Kommunikasjon mellom komponenter
en komponent kan brukes i en annen komponent, og dermed skape et komponenthierarki. komponenten som brukes i en annen komponent er kjent som underordn...
Det er mulig å sende en referanse til FormTokenField fra overordnet komponent ved hjelp av forwardRef?
Hvordan overfører du ref til barneklassen?Hvordan bruker du forwardRef i funksjonelle komponenter?Hvordan overfører du ref fra barn til foreldre?Kan j...
Overføring av tilstand fra underordnet komponent til overordnet komponent i en Gutenberg sidefelt
Hvordan overfører du tilstand fra underordnet komponent til overordnet komponent?Hvordan oppdaterer du tilstanden til overordnet komponent fra underor...