Klient

Lagre GA-klient-ID i bruker DB
Er bruker-ID og klient-ID like? Hvordan konfigurerer jeg Google Analytics-klient-ID? Hvordan finner jeg Google Analytics-klient-ID-en min? Hvordan bru...
Kundevisning før distribusjon
Hvordan markedsfører du forproduksjonskunder? Hvor ofte sjekker SCCM-klienten inn? Hvordan overvåker jeg SCCM-klientinstallasjon? Hvordan overvåker je...
Hvor du skal oppbevare OAuth 2.0 klient-ID og hemmelighet?
Lagring og visning av klient-ID og hemmelighet For hvert registrert program må du lagre det offentlige client_id og det private client_secret . Hvorda...