Grense

Videostørrelse og kantradius ved hjelp av en kort kode
Hvordan legger jeg til en kantradius i en video? Hvordan legger du til en kantradius til en iFrame? Kan du runde iframes? Hvordan setter du en ramme p...
Fjern linjer rundt en HTML-tabell i Gutenberg-blokken
Hvordan fjerner jeg bordgrenser i WordPress? Hvordan skjuler jeg tabellinjer i HTML? Hvordan fjerner du en ramme i HTML? Hvordan fjerner du bordgrense...
Fjern kantradiusinnstillingen fra Gutenberg-knappeblokken?
Hvordan fjerner du en kantradius? Hvordan endrer jeg knappefargen i Gutenberg? Hvordan setter du en kantradius? Hvorfor grenseradius ikke fungerer? Hv...
Legg til kant / bakgrunnsfarge / fargetekst for innebygd forgrunnsvindu [lukket]
Hvordan legger jeg til en bakgrunnsfarge på en kant? Hvordan legger du til en farge i en ramme i HTML? Hva er riktig syntaks for å sette kantfarge? Hv...