Egenskap

Hvordan legge til data-attributt til <body> stikkord
Hvordan legger du til dataattributt til HTML?Hvordan legge til dataattributt?Kan jeg legge til egendefinerte attributter til HTML-elementer?Hva er dat...
Rullegardin for attributt
Hvilket attributt vil lage en rullegardinliste?Hvordan velger jeg en verdi fra rullegardinmenyen i HTML?Hvordan setter jeg inn en rullegardinmeny i HT...
Skjemaer Bruk forhåndsdefinerte verdier hvis brukere ikke fyller ut skjemaer
Hvilket attributt brukes ikke på nye skjemaer?Hvilke verdier kan ikke være tilstede i typeattributtet til en inngangskode?Hvilket av følgende er en gy...
Kan et attributt ikke ha noen verdi?
Kan et attributt være tomt?Som er det eneste attributtet som ikke har noen verdi knyttet til seg?Kan XML-attributter være tomme?Er attributtene til ve...
Hvorfor skal vi bruke navneattributtet med verdien “s” i opprettelsen av søkeskjemaet?
Hva er navnet attributtet brukt til?Hvorfor bruker vi attributt i etikettmerke?Hva er navnet attributt i inndatakoden?Hvorfor bruker vi attributter i ...
Hvordan endre attributtype
Redigering av attributtyperKlikk på Rediger &gt; Typer.Velg typen du vil redigere, og klikk deretter Rediger. Basetyper er skrivebeskyttet.Gjør endrin...