Svar

Hvorfor get_header () eller get_footer () ikke kjører to ganger hvis det blir kalt i samme php-fil?
2 svar. De faktiske malene er lastet med require_once, så PHP ignorerer automatisk det andre forsøket på å laste dem inn. (Du vil utløse 'get_header' ...
Bruker register_activation_hook påkrevd?
2 svar. Du trenger ikke å bruke register_activation_hook eller register_deactivation_hook hook, de er valgfrie. Som navnet antyder, er de kroker planl...