Tilpasse

Juster gruppeblokkering til venstre eller høyre
Hvordan justerer du blokker til høyre? Hvordan justerer du elementer i en blokk? Hva er blokkjustering? Hva er forskjellen mellom justeringsinnhold og...
Slik justerer du knappene riktig [lukket]
Hvordan justerer du knappene? Hvordan justerer jeg knappene i Wordpress? Hvordan justerer jeg en knapp til høyre? Hvordan sentrerer du knappen på Flex...
Slik justerer du en tekst på venstre side mens du holder vertikalt sentrert? [lukket]
Hvordan justerer jeg innhold vertikalt sentrert? Hvordan justerer jeg tekst til venstre? Hvordan sentrerer du tekst vertikalt i HTML? Hvordan sentrere...
Kan ikke få bilder til å stemme overens med Gutenberg-redaktøren
Hvordan legger jeg til og justerer bilder til WordPress-blokkeredigerer? Hvordan sentrerer jeg et bilde i Gutenberg? Hvordan justerer jeg bilder i Wor...