Adresser

Hvordan kan jeg begrense tilgangen til wp-admin -mappen / Dashboard, via IP,?
Hvordan begrenser jeg IP-adresser til WordPress-dashbordet mitt?Hvordan begrenser jeg admin i WordPress?Hvordan begrenser jeg IP-adressen?Hvordan godk...