Faglig

Arkivering etter studieår i stedet for kalenderår
Hva er forskjellen mellom studieår og kalenderår?Hva regnes som et studieår?Er et studieår et semester?Hva er meningen med alternativ akademisk kalend...